RSS
A A A
SmodBIP

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

25.10.2021

INFORMACJA

DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE

W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

 

Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego  Komisji  (UE)  2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III poza te obszary.

 Należy pamiętać, że brak spełniania w/w wymogu po dniu 31 października 2021r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary.

Cały powiat żagański położony jest w obszarze III.

         Wzory dokumentów:

▪  „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”. Plan bezpieczenstwa biologicznego.pdf

▪ Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Wytyczne.pdf

Jednocześnie informuję, że wzory wyżej wymienionych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.

Apeluję do Rolników, właścicieli gospodarstwa utrzymujących świnie
w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich przedstawienie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żaganiu celem ich zatwierdzenia
przed datą 31 października 2021r.

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu

Opublikował: Przemysław Wawrzyński
Publikacja dnia: 25.10.2021

Dokument oglądany razy: 116
« inne aktualności