RSS
A A A
SmodBIP

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynari w Żaganiu

12.02.2021

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( HPAI) u drobiu fermowego na terenie powiatu żarskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu informuje o publikacji rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego, zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krośnieńskiego, gorzowskiego i zielonogórskiego z dnia 11 lutego 2021 r., opublikowane w DZ. URZ. WOJ. LUB 2021 poz. 399., zgodnie z którym:

za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się w powiecie żagańskim teren obejmujący:

 

a) w gminie Żagań miejscowości: Kanada, Młyniska, Gorzupia Dolna, Gorzupia, Miodnica, Gryżyce, Pożarów, Stary Żagań, Puszczyków,

b) w gminie Brzeźnica, miejscowość: Stanów,

za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się teren obejmujący:

a) powiat żagański obszar leśny.

Link do pozycji dziennika

http://dzienniki.luw.pl/legalact/2021/399/

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu w miejscowościach znajdujących się w obszarze zagrożonym nakazuje przestrzegania zasad bioasekuracji poprzez:

‐zakaz wypuszczania  ptaków na wybieg;

-pozostawienie  ptaków  w budynkach, w których są utrzymywane;

‐zabezpieczenie paszy przed dostępem zwierząt dzikich;

‐zakaz karmienia drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

-unikanie kontaktu z ptactwem dzikim wodnym, np. łabędź, kaczka, gęś, itp.

‐stosowanie w gospodarstwie odzieży oraz  obuwia  ochronnego;

-mycie rąk wodą z mydłem po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami;

‐pozostawienie odzieży i obuwia używanego w kontakcie z drobiem w obiekcie (kurnik, hala), nie wolno wynosić odzieży i obuwia aby pracować w nich w innych miejscach.

Ponad to osoby utrzymujące drób zobligowane są do bieżącego sprawdzania zabezpieczeń przeciwepizootycznych obiektów/ ferm, eliminowanie wszystkich stwierdzonych czynników mogących potencjalnie zwiększyć ryzyko zawleczenia choroby, a także o stanowcze egzekwowanie przestrzegania reżimu sanitarnego minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw.

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie zgłaszana do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Aktualne informacje dotyczące nowych przypadków i ognisk grypy ptaków w Polsce znajdziecie Państwo na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

www.wetgiw.gov.pl/main/grypa-ptakow

 

 

Opublikował: Przemysław Wawrzyński
Publikacja dnia: 12.02.2021

Dokument oglądany razy: 400
« inne aktualności