RSS
A A A
SmodBIP

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert_20_07_2020 r_.pdf

Oświadczenie o przynależnosci lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc

 

 

Dostawa kontenera chłodniczego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żaganiu

Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żaganiu

 

Nr: 559844-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-07-20 11:00:00
Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-07-20 12:00:00

 

Ogłoszono dnia 2020-07-09

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa chłodni kontenerowej.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf

Załącznik nr 1 DO SIWZ- FORMULARZ OFERTOWY(1).doc

Załącznik nr 2 DO SIWZ- FORMULARZ CENOWY(1).doc

Załącznik nr 3 DO SIWZ- OŚWIADCZENIE(1).doc

Załącznik nr 4 DO SIWZ- ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO(1).doc

Załącznik nr 5 DO SIWZ- PROJEKT UMOWY(1).doc

Załącznik nr 6 DO SIWZ- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY(1).doc

 

 

 

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc

 

Dostawa kontenerów chłodniczych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żaganiu

Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żaganiu

Nr : 503051-N-2020


Termin składania ofert / wniosków: 2020-02-03 11:00:00
Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-02-03 12:00:00

 

Ogłoszono dnia: 2020-01-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa chłodni kontenerowych.pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIEŃ (SIWZ).pdf

Załącznik nr 1 DO SIWZ- FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 DO SIWZ- FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3 DO SIWZ- OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 4 DO SIWZ- ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO

Załącznik nr 5 DO SIWZ- PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 6 DO SIWZ- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 50351-N-2020.pdf

Odpowiedzi na pytania wykonawców.pdf

Zmiana tresci SIWZ na dostawę chłodni kontenerowych.pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z 16_01_2020.pdf

 

 

 

 Opublikował: Przemysław Wawrzyński
Publikacja dnia: 27.07.2020
Podpisał: Przemysław Wawrzyński
Dokument z dnia: 24.01.2020
Dokument oglądany razy: 18 149