RSS
A A A
SmodBIP

ODSTRZAŁ DZIKÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu informuje, ze zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 19 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa lubuskiego, na terenie powiatu żagańskiego prowadzony jest odstrzał sanitarny dzików . W związku z powyższym podaje do informacji sposób w jaki należy kompletować dokumentację niezbędna do dokonania przez koła łowieckie rozliczenia odstrzelonych dzików. Niniejsza dokumentacja, do każdej sztuki dzika powinna być ułożona w logicznej kolejności jak poniżej:

  1. Tabelka- zestawienie wykonanego odstrzału; tabelka.xls
  2. Kopia imiennego upoważnienia dla myśliwego do wykonania odstrzału indywidualnego lub do wykonania odstrzału sanitarnego w obwodzie łowieckim, dokument wydany przez łowczego;
  3. Dokument dochodzenia epizootycznego wypełniony w części 1; DDE.doc
  4. W przypadku dzików, których tusza została przeznaczona na użytek własny-kopia dokumentu potwierdzający badanie tuszy w kierunku włośni oraz kopia dokumentu HD potwierdzającego utylizację patrochów (HD dotyczy tylko odstrzału w strefach);
  5. W przypadku dzików poddanych utylizacji dokument potwierdzający oddanie do utylizacji tuszy dzika wraz z patrochami;
  6. Zdjęcie dzika z widocznym numerem plomby i wskazującym na płeć zwierzęcia;
  7. Faktura/rachunek-może być zbiorczy;

rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 19 marca 2020.pdfOpublikował: Przemysław Wawrzyński
Publikacja dnia: 26.03.2020
Podpisał: Przemek Wawrzynski
Dokument z dnia: 26.03.2020
Dokument oglądany razy: 1 695