RSS
A A A
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
W ŻAGANIU

ul. Szprotawska 30B
68-100 Żagań

tel. 68 367 10 99, 68 477 30 40
FAX 68 367 10 99

e-mail: zagan.piw@wet.zgora.pl

Godziny pracy PIW w Żaganiu
Poniedziałek - Piątek
730 - 1530

Skargi i wnioski
przyjmowane są w poniedziałek
1200 - 1530

Redakcja strony:
Przemysław Wawrzyński
tel. / FAX 68 367 10 99
e-mail: zagan.piw@wet.zgora.pl

Aktualności

Informacja dla hodowców drobiu

11.01.2023

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu informuje, że Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz. 768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc,
w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych:

UWAGA! RYZYKO WYSTĄPIENIA GRYPY PTAKÓW!!!

30.12.2022

W dniach 23-25 grudnia 2022 r. stwierdzono w Polsce 7 ognisk grypy ptaków!

Ryzyko wystąpienia choroby w gospodarstwach na naszym terenie jest również bardzo wysokie!

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji:

 1. Utrzymywać drób w sposób wykluczający ich dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki, bezwzględnie przestrzegać zakazu pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą z takich zbiorników ( w tym z wód powierzchniowych - kałuż, jezior, stawów, rzek, potoków i kanałów rzecznych);
 2. Utrzymywać drób (z wyłączeniem kaczek i gęsi) w izolacji od dzikich ptaków, w przypadku wątpliwości co do możliwości zabezpieczenia drobiu przed kontaktem z dzikimi ptakami należy rozważyć utrzymywanie drobiu w zamkniętym pomieszczeniu;
 3. Przechowywać paszę i ściółkę dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami;
 4. Karmić i poić drób i ptaki utrzymywane przez człowieka wyłącznie w zamkniętym pomieszczeniu lub miejscu osłoniętym w sposób który zabezpieczy paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;
 5. Lokalizować gniazda wewnątrz budynków;
 6. Osoby które uczestniczyły w polowaniach na ptaki łowne w ciągu ostatnich 48 godzin bezwzględnie nie mogą wykonywać czynności związanych z utrzymaniem drobiu, nie wolno też wnosić na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób , zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
 7. Należy dokonywać codziennego przeglądu stada a w przypadku stwierdzenia objawów nasuwających podejrzenie wystąpienia ptasiej grypy u ptaków bezzwłocznie zgłaszać to do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej ( gabinet, lecznica, klinika weterynaryjna). Objawy na które należy zwrócić uwagę to:
 • zwiększona śmiertelność ptaków, spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe takie jak : drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica i wybroczynowość, biegunki, nagły spadek nieśności.

Pamiętajmy:

 • na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących
 • zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową (źródłem zakażenia drobiu domowego jest kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, kontakt z zanieczyszczoną paszą, wodą, nawozem, ściółką, sprzętem i środkami transportu).
 • posiadacz drobiu powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych nasuwających podejrzenie grypy
 • dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich powinni zgłaszać powiatowemu lekarzowi weterynarii albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.
 • obowiązek przestrzegania zasad bioasekuracji dotyczy wszystkich posiadaczy drobiu!

Właścicieli ferm drobiu, zakłady wylęgu drobiu, firmy transportujące drób, zakłady branży spożywczej prosimy o bezwzględne przestrzeganie bioasekuracji w zakresie prowadzonej działalności.

Więcej informacji na stronie GIW pod linkiem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynarviny/grypa-ptakow

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu - Paweł Gronczewski

Informacje związane z aktualną sytuacją wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI

19.09.2022

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Wszystkie niezbędne informacje są dostępne pod adresem

www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakowOpublikował: Przemysław Wawrzyński
Publikacja dnia: 17.02.2021
Podpisał: Agata Skoczeń
Dokument z dnia: 08.09.2012
Dokument oglądany razy: 117 395